Електромонтажне підприємство

ТОВ ''СПЕЦМОНТАЖСЕРВІС К''

Автоматизація виробництва - це застосування комплексу забобів, які дозволяють здійснювати виробничі процеси без участі людини, але під його контролем. сільськогосподарських комплексів. Це стосується як існуючих, так і об'єктів що будуються. Автоматизація виробничого процесу досягається шляхом використання систем машин-автоматів, що являють собою комбінацію різнорідного устаткування та інших технічних пристроїв, розташованих у технологічній послідовності й об’єднаних засобами транспортування, контролю та управління для виконання часткових процесів виготовлення виробів. Особливо важливу роль при цьому відіграє комплексна автоматизація виробництва, коли без безпосереднього втручання людини, але під її контролем машинами-автоматами здійснюються всі процеси виробництва — від надходження сировини до виходу готового продукту. Під автоматизацією виробництва розуміють процес, під час якого всі або переважна частина операцій, що потребують фізичних зусиль робітника, передаються машинам і здійснюються без його особистої участі, крім функції налагодження, нагляду і контролю. Етапи розвитку автоматизації в промисловості визначаються розвитком засобів виробництва, електронно-обчислювальної техніки, наукових методів, технології та організації виробництва.

Електромонтажне підприємство ТОВ ''СПЕЦМОНТАЖСЕРВІС К'' надає комплексні послуги щодо створення автоматизованих систем керування технологічними процесами (АСК ТП) Наша організація проектує, впроваджує і супроводжує АСК ТП на базі електрообладнання та електротехніки, що випускаються провідними виробничими компаніями.

Впровадження АСК ТП на підприємстві сприяє збільшенню випуску, зниженню собівартості і поліпшенню якості продукції. Автоматика дозволяє менше часу витрачати на контроль виробничого процесу і обслуговування виконавчих механізмів. Ми пропонуємо своїм замовникам надійні технології і рішення по створенню і впровадженню АСУ ТП на виробництві:
• технічне обстеження об'єктів автоматизації;
• розробка концепції побудови АСУ та проектних рішень її реалізації;
• поставка обладнання та програмних засобів;
• проведення монтажних і пусконалагоджувальних робіт на об'єкті замовника;
• навчання користувачів;
• гарантійне та науково-технічний супровід системи.

ТОВ ''СПЕЦМОНТАЖСЕРВІС К'' виробляє розробку технічних рішень АСК на базі обладнання провідних світових виробників: Siemens, Phoenix Contact, АВВ, Rittal. Власна проектно-конструкторська і виробнича база дозволяє компанії здійснювати повний цикл розробки, створення і впровадження систем автоматизації різного призначення. Системи промислової автоматизації створюються на основі програмно-технічних комплексів (ПТК) і прикладного програмного забезпечення, яке створюється на базі алгоритмів, розроблених фахівцями компанії поряд з програмним забезпеченням для створення людино-машинного інтерфейсу таких відомих компаній як Siemens (WinCC) і Wonderwave (InTouch) . Наші фахівці вибирають програмні і апаратні засоби, за своїми характеристиками відповідають наступним вимогам:
• сумісність і взаємозамінність елементів системи від різних виробників;
• оптимальне поєднання ціна - якість;
• можливість інтегрування АСУ в існуючі або створювані знову системи верхнього рівня управління виробництвом;
• можливість для замовника власними силами здійснювати облуживание системи в процесі її подальшої експлуатації.


Автоматичні лінії (АЛ)

Типовим прикладом комплексних систем машин є автоматична лінія. Автоматична лінія — це система керуючих пристроїв та машин-автоматів, які розміщені за ходом технологічного процесу й об’єднані автоматичними механізмами та пристроями для транспортування, накопичення заділів, усування відходів, зміни орієнтації.
Основним параметром (нормативом) АЛ є продуктивність, яка розраховується за продуктивністю останнього верстата, який випускає з неї продукт. Визначають: технологічну, циклову, фактичну, потенційну продуктивність лінії. АЛ з гнучким зв’язком, як правило, обслуговуються незалежним транспортом, що дає змогу передавати деталі з операції на операцію незалежно одна від одної. Після кожної операції на лінії створюється бункерний пристрій (магазин) для накопичування міжопераційного заділу, за рахунок якого здійснюється безперервна робота верстатів.
Роторні лінії є різновидом АЛ із спеціального устаткування, створюються на основі роторних машин і роторних транспортуючих пристроїв, при цьому обробка виробів поєднується в часі з безперервним транспортуванням заготовок по операціях технологічного процесу.
Залежно від засобу забезпечення ритмічності розрізняють синхронні (жорсткі) АЛ, для яких характерні жорсткі міжагрегатні зв’язки і єдиний цикл роботи верстатів, та несинхронні (гнучкі) АЛ із гнучким міжагрегатним зв’язком. Кожний верстат у цьому випадку забезпечений індивідуальним магазином — накопичувачем міжопераційних заділів.
Залежно від використання пристроїв-супутників розрізняють супутникові і безсупутникові автоматичні лінії, а від кількості технологічних потоків — однопоточні та багатопоточні.
Відповідно до функціонального призначення автоматичні лінії можуть бути механообробними, механоскладальними, складальними, заготівельними, термічними, контрольно-вимірювальними, пакувальними, консерваційними та комплексними.
Розширилися межі ефективності автоматичних ліній зі створенням і впровадженням роторних машин та роторних автоматичних ліній, застосування яких є особливо раціональним у таких технологічних процесах, як обробка тиском, термічні, хімічні операції, операції складання і контролю та деякі інші.
Кожний технологічний ротор разом з транспортно-передавальним пристроєм являє собою окрему автоматичну машину. Роторна автоматична лінія монтується з окремих роторних машин відповідно до вимог технологічного процесу і може бути перегрупована на основі блоково-модульного принципу.
Роторні машини і лінії високопродуктивні. Безперервність завантаження привідних електродвигунів супроводжується малою кількістю відмов привідних систем. Безперервний транспортний рух інструментальних блоків, їх взаємозамінність і швидке зняття (без зупинення роторів), відсутність міжопераційних накопичувачів, можливість здійснювати суцільний контроль якості всього потоку продукції, наявність надійно функціонуючих пристроїв зворотного зв’язку — усе це робить ефективним застосування цього типу машин.
Перевагою роторних ліній є також те, що на кожній з них одночасно можна опрацьовувати декілька різних деталей. Для цього в різних позиціях ротора встановлюються різні інструменти. Ця особливість дає змогу поєднувати випуск схожих за технологічним циклом виробів на одній лінії й автоматизувати виготовлення невеличких серій деталей.
Промисловий робот — універсальна автоматизована машина, що запрограмована на виконання у виробничому процесі багатьох послідовних команд для здійснення рухових функцій, аналогічних функціям людини.
Їх універсальність, можливість швидкого переналагодження в разі заміни умов або об’єктів виробництва, висока надійність, тривалий термін служби вможливлюють глибоку автоматизацію серійного та дрібносерійного типів виробництва.
Промисловий робот здатний відтворювати деякі рухові і розумові функції людини під час виконання ним основних і допоміжних виробничих операцій без особистої участі людини. Для цього його наділяють деякими властивостями: зором, дотиком, пам’яттю й іншими, а також здатністю до самоорганізації, самонавчання та адаптації до зовнішнього середовища.

Завжди проконсультуємо та приймемо замовлення: "СПЕЦМОНТАЖСЕРВІС К"
Телефони:(097) 375-77-75, (044) 228-07-19, (067) 740-29-13
Яндекс.Метрика